dijous, 8 de setembre del 2011

Currículum de les Illes Balears

En aquest document podeu consultar els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació d'Història del món contemporani de 1r de Batxillerat.